آدرس:

جمهوری، منطقه ۱۱، تهران، استان تهران،، ایران

خیابان جمهوری بعد از شیخ هادی ساختمان آلومینیوم


تلفن های تماس:

021-44061841

021-44061902